We willen een werkplek creëren waarin een enorm divers en globaal personeelsbestand gedijt. Inclusiviteit biedt ons en onze leveranciers de omgeving die zij nodig hebben om innovatiever te zijn en om producten te creëren die het beste voldoen aan de wensen van onze klanten wereldwijd.

Inclusiviteit en diversiteit

Voor ons draait het allemaal om het 'begrijpen wat ons uniek maakt en wat ons als mensen verenigt'.

Bedrijf

Inclusiviteit en diversiteit

Voor ons draait het allemaal om het “begrijpen wat ons uniek maakt en wat ons als mensen verenigt. "

CTA

Onze president-directeur over inclusiviteit
Vanaf de oprichting van Herman Miller heeft het combineren van verschillende perspectieven - inclusief de perspectieven die in strijd zijn met het populaire denken van het moment - ons gevormd tot het innovatieve bedrijf dat we vandaag de dag zijn. Daarom vinden we het belangrijk om ideeën te verwelkomen uit de meest uiteenlopende perspectieven. Niet alleen omdat we vinden dat het zo hoort, maar omdat we uit ervaring weten dat het ons een sterker bedrijf maakt.
Andi Owen
President & CEO

Teamvorming om inclusiviteit te verbeteren
We hebben 12 Inclusiveness Resource Teams (IRT's). Deze interne teams organiseren onze basisinspanningen, ontwikkelen en implementeren initiatieven waarvan onze werknemers profiteren, en helpen ons om onze zakelijke doelstellingen te bereiken. Ze zijn onmisbaar voor het creëren van een werkplek waar iedereen zich opgenomen en gewaardeerd voelt. De gastvrije sfeer die ze helpen stimuleren, heeft sinds 2008 bijgedragen aan onze score van 100 procent op de Human Rights Campaign's Corporate Equality Index.

Werken voor diversiteit bij leveranciers
De leveranciers van Herman Miller komen naar ons met een rijke mix van talent, competenties en toewijding. Hun prestaties en toewijding betekenen veel voor ons: hun geslacht, etniciteit, omvang en meer doen er niet toe. Door een grote verscheidenheid aan leveranciers op te nemen in onze zakelijke gemeenschap, creëren we gezamenlijk geweldige plekken om te werken, genezen, leren en leven.

Onze prestaties opmeten
We meten onze inspanningen op kritieke gebieden, waaronder de mensen die onze producten kopen (klanten), de mensen die het werk doen (talent), de mensen waarvan wij kopen (leveranciers) en de mensen die onze producten verkopen (distributeurs). De resultaten van onze I&D-scorekaart worden regelmatig geïnspecteerd door het senior management en de Raad van Bestuur.

Daar zijn we trots op

Als bedrijf dat ernaar streeft een gelijkheidscultuur te creëren voor al onze medewerkers, zijn we trots op de perfecte score die we elk jaar sinds 2008 hebben behaald op de Human Rights Campaign Corporate Equality Index.

Ontdek waarom
A colorfully illustrated person crossing their hands over their chest within a dark gray heart shape on a green background.

Bedrijf

De dichtende machinebankwerker

Een machinebankwerker die poëzie schreef? Of een dichter die werkte als machinebankwerker? Onze oprichter vertelt over wat de antwoorden hem hebben geleerd.

CTA

De molens bouwende dichter

Een molenbouwer die poëzie schreef? Of een dichter die werkte als molenbouwer? Onze oprichter vertelt over wat de antwoorden hem hebben geleerd.