Een blauw-witte illustratie van de wereld.

Bij Herman Miller geloven we dat de toekomstige levenskwaliteit afhankelijk is van zowel economische gezondheid als een gezonde, duurzame, natuurlijke omgeving. We denken niet dat deze doelen elkaar uitsluiten, maar onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De toekomst van de mens hangt af van het voldoen aan de behoeften en aspiraties van een wereldwijd groeiende populatie, terwijl het ecosysteem waarvan al het leven afhankelijk is, moet worden verbeterd en beschermd.

In 2004 hebben we enkele milieudoelstellingen bepaald, waaronder een operationele ecologische voetafdruk van nul en 100 procent vernieuwbare elektrische energie. Tien jaar later hebben we deze doelen grotendeels gerealiseerd. We hebben onze voetafdruk met 91 procent gereduceerd en sinds drie jaar is 100 procent van de elektrische energie die we gebruiken afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Gezien de vordering om deze doelen te realiseren, waren we van mening dat het tijd was om verdere stappen te nemen in onze milieudoelstellingen.

Onze nieuwe strategie voor duurzaamheid voor de komende tien jaar, Earthright, gaat uit van drie principes: positieve transparantie, producten beschouwen als levende dingen en samen groener worden. We hebben strakkere doelen gesteld met betrekking tot het slimme gebruik van grondstoffen, door het milieu geïnspireerd ontwerp en de gemeenschap als uitgangspunt nemen. Maar bovenal zoeken we naar nieuwe manieren om medewerkers, leveranciers en klanten nog meer te betrekken.

Het is ons streven om de volgende doelstellingen voor 2023 te realiseren:

 • Nul afval
 • 50% minder waterverbruik (136 miljoen liter)
 • 50% reductie in energie-intensiteit
 • 50% meer plaatselijke hernieuwbare energie (50.000 MWh)
 • 100% Design for the Environment-goedgekeurde producten
 • 100% niveau 3-gecertificeerde producten
 • Terugname van 125.000 ton aan producten per jaar

We zien de uitdagingen die bij het stellen en het realiseren van zulke doelen horen, maar we denken dat goed strategisch denken in onze onderneming, gekoppeld met evoluerende technologieën, ons in staat zullen stellen om onze doelstellingen te bereiken. Het is essentieel om iedereen in onze gemeenschap bij dit streven te betrekken. Onze raad van bestuur heeft ons commitment duidelijk omschreven:

Herman Miller’s veiligheids- en duurzaamheidsbeleid
Bij Herman Miller behandelen we veiligheid en duurzaamheid op twee manieren:

Van bovenaf stellen we doelen voor veiligheid en duurzaamheid en houden we onze prestaties met betrekking tot deze doelen bij op onze bedrijfsscorekaart.

Van onderop delen we onze passie voor de gezondheid en het welzijn van mens en ecosysteem met onze medewerkers door het goede voorbeeld te geven en programma’s op te zetten.

Deze benaderingen komen samen in het Environmental Health and Safety Management System (EHSMS) van Herman Miller, dat streeft naar doorlopende verbetering door in te zetten op:

 • Bevorderen van kennis over veiligheid en welzijn, zowel op het werk als thuis, en preventie van letsel en gezondheidsklachten.
 • Actief vervuiling voorkomen, elimineren van alle vormen van afval en efficiënt gebruiken van alle hulpbronnen.
 • Pleiten voor betere, duurzamere producten met een veiligere chemische samenstelling.
 • Best practices delen en overleggen met alle belanghebbenden, regelmatig rapporteren en verder gaan dan alleen het voldoen aan regelgeving en andere vereisten.