In 1989 heeft een groep van onze medewerkers het Environmental Quality Action Team (EQAT) opgezet en het senior management ervan overtuigd om het belang van het milieu op de bedrijfsagenda te zetten. Dit initiatief dat vanuit de werkvloer kwam, is typerend voor ons geloof in werknemersbetrokkenheid en het heeft ervoor gezorgd dat milieubewust handelen zich heeft uitgebreid naar alle groepen en delen van Herman Miller. Veiligheids- en duurzaamheidsspecialisten spreken regelmatig met de teams op hun locaties om informatie uit te wisselen en om te zorgen dat de vereisten van Herman Millers milieubeheersysteem worden gehandhaafd.

Zes blauwe cirkels zijn gegroepeerd, met pijlen die naar het midden wijzen en illustreren hoe Herman Miller's milieubewustzijn werkt.

In 2012 zagen we de noodzaak om de lange traditie van milieubetrokkenheid van onze medewerkers verder uit te breiden door een nieuw team samen te stellen dat onze gestelde doelen zelfs nog verder zal verruimen. Het team, dat “Team 53” is genoemd ter ere van het jaar waarin onze grondlegger verklaarde dat wij “een goede beheerder van het milieu” zullen zijn, is officieel van start gegaan aan het begin van het fiscale jaar 2013. Het team heeft als taak om een hernieuwde betrokkenheid bij onze medewerkers te creëren, zodat zij hun creatieve ideeën naar voren brengen en daarmee anderen inspireren om een betere wereld te bouwen.

Alles bij elkaar hebben we vandaag de dag, direct of indirect, meer dan 500 mensen bij Herman Miller die werken aan milieu-initiatieven. We doen echter veel moeite om de houding en acties van al onze werknemers te beïnvloeden bij ons streven naar een schoner milieu.

Dit omvat het aanmoedigen van werknemers om vrijwillig in actie te komen, zoals het adopteren van snelwegen en waterwegen die opgeruimd moeten worden.

Daarnaast werken veel van onze milieuprofessionals samen met maatschappelijke groepen die zich toeleggen op het beschermen van hun lokale milieu.