Een blauw-witte illustratie van de wereld.

Bij Herman Miller geloven we dat de toekomstige levenskwaliteit afhankelijk is van zowel economische gezondheid als een gezonde, duurzame, natuurlijke omgeving. We denken niet dat deze doelen elkaar uitsluiten, maar onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De toekomst van de mens hangt af van het voldoen aan de behoeften en aspiraties van een wereldwijd groeiende populatie, terwijl het ecosysteem waarvan al het leven afhankelijk is, moet worden verbeterd en beschermd.

In 2004 hebben we enkele milieudoelstellingen bepaald, waaronder een operationele ecologische voetafdruk van nul en 100 procent vernieuwbare elektrische energie. Tien jaar later hebben we deze doelen grotendeels gerealiseerd. We hebben onze voetafdruk met 91 procent gereduceerd en sinds drie jaar is 100 procent van de elektrische energie die we gebruiken afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Gezien de vordering om deze doelen te realiseren, waren we van mening dat het tijd was om verdere stappen te nemen in onze milieudoelstellingen.

Onze nieuwe strategie voor duurzaamheid voor de komende tien jaar, Earthright, gaat uit van drie principes: positieve transparantie, producten beschouwen als levende dingen en samen groener worden. We hebben strakkere doelen gesteld met betrekking tot het slimme gebruik van grondstoffen, door het milieu geïnspireerd ontwerp en de gemeenschap als uitgangspunt nemen. Maar bovenal zoeken we naar nieuwe manieren om medewerkers, leveranciers en klanten nog meer te betrekken.

Het is ons streven om de volgende doelstellingen voor 2023 te realiseren:

 • Nul afval
 • 50% minder waterverbruik (136 miljoen liter)
 • 50% reductie in energie-intensiteit
 • 50% meer plaatselijke hernieuwbare energie (50.000 MWh)
 • 100% Design for the Environment-goedgekeurde producten
 • 100% niveau 3-gecertificeerde producten
 • Terugname van 125.000 ton aan producten per jaar

We zien de uitdagingen die bij het stellen en het realiseren van zulke doelen horen, maar we denken dat goed strategisch denken in onze onderneming, gekoppeld met evoluerende technologieën, ons in staat zullen stellen om onze doelstellingen te bereiken. Het is essentieel om iedereen in onze gemeenschap bij dit streven te betrekken. Onze raad van bestuur heeft ons commitment duidelijk omschreven:

Herman Miller’s veiligheids- en duurzaamheidsbeleid
Bij Herman Miller behandelen we veiligheid en duurzaamheid op twee manieren:

Van bovenaf stellen we doelen voor veiligheid en duurzaamheid en maken we de prestaties van deze doelstellingen onderdeel van de scorecard van onze CEO.

Van onderaf stellen we mensen met een passie voor welzijn en verantwoordelijkheid in staat om het goede voorbeeld te geven en middels georganiseerde programma’s.

Deze benaderingen ontmoeten elkaar in het midden en deze proberen we altijd te verbeteren met verplichtingen aan:

 • Leven, werken en veilig zijn
  Het bevorderen van kennis over veiligheid, welzijn, zowel thuis als op het werk, en het vermijden van letsel en een slechte gezondheid.
 • Slim omgaan met hulpbronnen
  Maatregelen nemen voor het vermijden van vervuiling, de eliminatie van elke vorm van afval en het efficiënt gebruiken van alle hulpbronnen.
 • Milieubewust zijn
  Pleiten voor betere, duurzamere producten met veiliger materiaal.
 • Gemeenschapsgedreven zijn
  Het delen van ‘best practices’ met alle stakeholders en verdergaan dan naleving van de regelgeving en andere vereisten.