Herman Miller spant zich voortdurend in om zijn webinhoud en hulpmiddelen toegankelijk te maken als onderdeel van zijn online inclusie-inspanningen. Wij vinden dat onze bezoekers de keuze moeten krijgen hoe ze onze inhoud te zien krijgen en wij spannen ons in om een website te leveren die rekening houdt met toonaangevende praktijken voor internettoegankelijkheid.

Wij hebben maatregelen genomen om zeker te stellen dat we de beste praktijken volgen zoals voorgeschreven door de richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C’s) inzake toegankelijkheid van internetinhoud (WCAG) 2.0 Level A & AA op https://www.hermanmiller.com naast onze overige digitale functies.

Herman Miller verbindt zich tot een proces van voortdurende verbeteringen, training en inspanningen om zeker te stellen dat alle inhoud wordt ontwikkeld onder de richtlijnen van de WCAG zoals hierboven beschreven.