Sasol

Sasol is een chemie- en energiebedrijf met het hoofdkantoor in Zuid-Afrika. Het is in 1950 in Zuid-Afrika opgericht en is een van ’s lands grootste investeerders in omvangrijke projecten, vaardigheidsontwikkeling, technologisch onderzoek en ontwikkeling.

Johannesburg

Case Studies

Case Study: Sasol

Sasol is a global chemical and energy company, headquartered in South Africa.

In 2017 bracht het bedrijf ongeveer 3.000 werknemers vanuit 17 kantoorvestigingen in de regio Johannesburg samen in een op maat gemaakt gebouw. Sasol werkte hiervoor samen met Betapoint, een bedrijf in onroerend goed en facilitair management en Paragon Interface, een bedrijf voor interieurontwerp en ruimteplanning om hun visie voor het project te realiseren.

Fay Hoosain, Senior Vice President, Strategic Projects bij Sasol, licht toe: “Het was niet alleen een verhuizing naar een ander gebouw, het was onderdeel van een strategisch traject om Sasol te zien als een collectief. Maar mensen waren aan het navelstaren, ze wilden het liefst onder elkaar werken en niet echt samenwerken.”

Aeron-stoelen in een rij van werkstations met op het bureau gemonteerde monitorarmen.

Het kantoor is ontworpen met een reeks werkstijlen in gedachten, van gericht, gedetailleerd werk tot teamvergaderingen en workshops.

Door samen te werken met Herman Miller kon Sasol een oplossing creëren die voor hen op maat gemaakt was. Claire D’Adorante, Director van Paragon Interface, werkte met Sasol samen aan het plannen van hun nieuwe ruimte. Ze vertelt: “De algemene inzichten van Herman Miller op het gebied van geavanceerd werkplekontwerp en het meubilair dat daarbij hoort, was heel belangrijk voor het succes van het project.”

De samenwerkingsaanpak van Sasol was gericht op het creëren van een professionele ruimte waarin collega’s serieus worden genomen, maar waarbij ze ook in staat zijn om te genieten van kameraadschap en teamgeest binnen de omgevingen waarbinnen ze werken. Het kantoor is ontworpen met een reeks werkstijlen in gedachten, van gericht, gedetailleerd werk tot teamvergaderingen en workshops.

Het nieuwe gebouw heeft voor een grote verandering gezorgd in de manier waarop mensen bij Sasol werken. Adam Sargent, Managing Director/Sasol Programme Director bij Betapoint, zegt: “Ze hebben zich heel goed aan de nieuwe werkomgevingen aangepast en hebben deze omarmd. En we zien mensen die in veel meer werkopstellingen kunnen werken als ooit tevoren.”

Setu-krukken rond twee vergadertafels.

Sasol wilde een professionele ruimte creëren waarin collega’s serieus worden genomen.

Dit is bereikt dankzij het strategische partnerschap tussen Herman Miller en Sasol. Fay licht toe: “Het belangrijkste was voor ons een partner die samen met jou op zoek gaat naar oplossingen. Het was geweldig om samen met een partner iets te creëren.”

De kracht van de samenwerking bleek ook uit de lokale productie fabricage van een aantal producten, die met Sasol opgezet werd. Robert Keddie, Regional Director Middle East & Africa bij Herman Miller legt uit waarom dit zo belangrijk was: “Een van de vereisten van Sasol was dat ze een groot aandeel lokale producten wilden hebben om de lokale economie te ondersteunen en de effecten voor het milieu te beperken. We hadden al lokale productiecapaciteit, maar omdat het voor Sasol zo belangrijk was, vergrootten we de lokale inhoud van onze Layout Studio werkstations naar meer dan 90%. Dit lukte door zowel met bestaande leveranciers samen te werken als door het ontwikkelen van nieuwe lokale capaciteit. Het is goed voor ons dat we dit ook aan toekomstige klanten kunnen aanbieden, het is dus zowel voor afnemers als leveranciers gunstig.”

Fay concludeert: “Voor mij persoonlijk was dit een van de meest bevredigende partnerschappen en ik voel me vereerd dat er onderdeel van uitmaakte.”