Impact Hub en Akka Architects

Impact Hub Amsterdam is een plaatsgerichte veranderingsgemeenschap die ernaar streeft met ondernemerschap maatschappelijke kwesties aan te pakken. Het doel is om zeker te stellen dat duurzaam ondernemen het ondernemen van de toekomst wordt.

Amsterdam

PDF downloaden  (219 KB)

Case Studies

Case Study: Impact Hub and Akka Architects

Impact Hub in Amsterdam is a place-based change community which aims to impact societal issues through entrepreneurial action.

Van Amsterdam tot Johannesburg, Singapore tot San Francisco: Impact Hub is geëvolueerd tot een snel uitbreidend, divers internationaal netwerk van meer dan 15.000 leden op meer dan 80 locaties.

Leden van over de hele wereld gaan lokaal en internationaal contact aan over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Impact Hub Amsterdam zet zich ervoor in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te ondersteunen, die een routekaart bieden voor het oplossen van globale uitdagingen, van klimaatverandering en toenemende ongelijkheid tot armoede en milieuvervuiling.

In januari 2017 verhuisde Impact Hub Amsterdam naar zijn nieuwe onderkomen, het historische KIT gebouw (Koninklijk Instituut voor de Tropen), nadat het bedrijf te groot geworden was voor hun voorgaande ruimte.

Tatiana Glad, CEO van Impact Hub Amsterdam legt uit waarom de nieuwe samenwerkingsruimte zo belangrijk is: “In de hele wereld zien we een algemene trend tot samenwerking. Collaboratief werken, over culturen, mindsets en sectoren heen, is een van onze grootste uitdagingen. Dus voor mij zijn samenwerkingsruimten een fundering voor het soort verandering dat we in de wereld moeten zien.”

Een afbeelding van een muur met drie mensen en de wereld.

Impact Hub is een gemeenschappelijk gemaakte ruimte waar mensen samen verantwoordelijk voor zijn en ze voelen dat de hele ruimte van hen is.

Stephanie Akkaoui Hughes is CEO van AKKA Architects. Haar team ontwierp de lay-out van de Impact Hub Amsterdam, en heeft ook daar zijn kantoor. Ze legt uit wat de beweegreden was achter het ontwerp van de ruimte: “De Impact Hub is een thuishaven voor sociale ondernemers en dat betekende dat we alle verschillende dynamica van het werk moesten bekijken, van contacten leggen, van socialiseren, van events, van vergaderingen, waar de ruimten voor gebruikt zouden worden.”

Al vele jaren geleden legde Stephanie contact met Herman Miller, toen ze aan haar eigen visie over het ontwikkelen van interactie werkte. De gedeelde visie van de twee bedrijven betekende dat hun relatie werd opgebouwd, niet op het specificeren van meubilair, maar op hun interesse in hoe mensen werken. Ze legt uit: “Een project zoals Impact Hub geeft een idee van hoe werken in de toekomst eruit zal zien. Het is geen traditioneel bedrijf. Dus het was eigenlijk een natuurlijke, organische relatie met Herman Miller.”

Tatiana gaat verder: “De essentie van onze samenwerking met Herman Miller was een uitlijning van het doel. Er is een ware uitlijning op het gebied van sociale, milieu- en economische doelstellingen. We bewonderen de nauwgezetheid waarmee Herman Miller zijn producten bekijkt en hoe ze proberen deze zo duurzaam mogelijk voor het milieu te maken. De andere synergie die we ontdekten, was in onze nieuwsgierigheid naar wat er naar voren komt over werkplekken, werkplekken van de toekomst, hoe werkplekken een impact hebben op gezondheid en welzijn. We stelden vast dat het onderzoek van Herman Miller statistieken bevatte die bevestigden wat wij al intuïtief deden.”

Twee mannen en een vrouw beoordelen het werk aan een bijzettafel.

Als thuisbasis voor sociale ondernemers moet de ruimte van Impact Hub alle verschillende dynamische aspecten van het werk ondersteunen.

Voor de Impact Hub is het gevoel van eigenaarschap van de ruimte zeer belangrijk. Het is een door de gemeenschap gebouwde ruimte waar mensen mede-eigenaarschap hebben en het gevoel krijgen dat de volledige ruimte van hen is. Bovendien zijn ook de verhalen die in de ruimte worden verteld belangrijk.

Stephanie besluit: “Hoe zorgen we ervoor dat het verhaal zichtbaar wordt in de ruimte. Het is die energie, maar het gaat ook om hoe die ruimte wordt gebruikt. De ruimte is medeverantwoordelijk voor de manier waarop mensen proactief worden geholpen om hun werk beter te doen dan als ze het elders zouden doen.”