Een nogal Metaproject

RIT-studenten werken samen met Herman Miller om ontwerpen te creëren die de samenwerking verbeteren.


Tekst: Mindy Koschmann

Illustraties: Nathaniel Russell

Een illustratie van acht mensen met het lichaam van een mens en het hoofd van een vogel.

In het Grieks betekent het voorvoegsel meta “na” of “voorbij.” In het Engels heeft meta een veel meer esoterische betekenis - een concept dat uit een ander is geabstraheerd, en het origineel voltooit of verbetert. Beide zijn relevant voor de filosofie achter het Metaproject, een semesterlange cursus industrieel ontwerpen, die wordt aangeboden door het Rochester Institute of Technology in samenwerking met het Vignelli Center for Design Studies.

Metaproject helpt studenten met een probleemoplossende aanpak van design door ze de kans te geven een projectvoorstel uit te voeren. Dit jaar gaf Herman Miller een voorstel uit dat studenten vroeg om ontwerpen te creëren die interacties verbeteren tussen mensen, gereedschappen of technologie op de werkplek. Een groep van Herman Millers ontwerpexploratieteam (Daniel Rucker, Tony Rotman, Chris Hoyt en Gary Smith) biedt richting gedurende de cursus.

“Zonder het diepe inzicht van een partner uit de branche zou de ontwikkeling van studenten beperkt zijn en te nauw geprogrammeerd,” zegt Josh Owen, oprichter van Metaproject en professor en voorzitter van Industrial Design bij RIT. “Herman Miller representeert een soort voorlaatste vennootschap. De rijke historie van Herman Millers betrokkenheid met ontwerpers… past perfect bij een educatieve uitdaging in een instituut dat innovatie door design waardeert.”

Gedurende eerste helft van de cursus leerden de studenten over de historie, theorie en praktijk van productontwerp door de lens van Herman Millers probleemoplossende, mensgerichte benadering van ontwerpen. Daarna werkten studenten met behulp van Owen en het team van Herman Miller door het proces van het tot leven brengen van een product, van de ideevorming tot uitvoering.

Personal Space Bar by Kat Given. This dual-component workspace offers a standing-height counter and a quiet place to retreat for more focused work (or potentially a nap). A multi-functional, moveable cushion supports a variety of postures and can be used for guest seating away from the desk. Relationship Focus: Human-to-Tools

Personal Space Bar door Kat Given
Deze werkruimte met een dubbele component biedt een toonbank op stahoogte en een stille plek om terug te trekken voor meer gericht werk (of mogelijk een dutje). Een multifunctioneel, beweegbaar kussen ondersteunt verschillende houdingen en kan worden gebruikt voor gaststoelen weg van het bureau. Relatiefocus: Mens-tot-gereedschap

Snack Station by Tony Han. Designed as focal point, the tri-tiered Snack Station is a place where people can comfortably gather while sharing refreshments. Relationship Focus: Face-to-Face

Snack Station door Tony Han
Ontworpen als aandachtspunt is de driedelige Snack Station een plek waar mensen comfortabel bijeen kunnen komen voor het delen van versnaperingen. Relatiefocus: Persoonlijk

“Wat me echt opviel aan het voorstel was dat het een kans bood voor samenwerking,” zegt de gevorderde student industrieel ontwerpen Alexander Bennett. “Gedurende mijn tijd bij RIT was samenwerking een drijvende kracht achter al mijn projecten. Dit inspireerde mij om in een object ‘samenwerking’ proberen uit te drukken.”

Bennett was geïnteresseerd in het aanmoedigen van het soort spontane interactie dat creativiteit op de werkplek stuurt. Zijn oplossing - een stoel die in tweeën splitst en twee mensen plek biedt om comfortabel te zitten tijdens het kijken naar een scherm - was het resultaat van een zeer iteratief proces. Om te komen op het punt waar de stoel zowel comfortabel als constructief gezond was, bouwde Bennett kartonnen modellen, vervaardigde hij houten prototypes op ware grootte en deed hij verdere verfijningen in CAD.

Het succes van het ontwerp lag in het verfijningsproces. “Toen ik het idee voor mijn ontwerp pitchte, was het eigenlijk Dan Rucker en de rest van het team die me op mijn gemak stelden om de oplossing iets te beperken en echt te definiëren waar het goed gebruikt zou kunnen worden,” aldus Bennett. “Ze hielpen me echt om de use-case te definiëren zodat het niet alle problemen zou oplossen, maar één probleem heel erg goed zou oplossen.”

Social Furniture System by Richard Luo. Seating, storage, and work surface in one, the Social Furniture System enables a casual setting where people can socialize or informally share ideas. The pie-shaped blocks can be stacked or rearranged to suit the needs of the people using the space. Relationship Focus: Face-to-Face

Social Furniture System door Richard Luo
Als stoel, opslagruimte en werkoppervlak in één zorgt het Social Furniture System voor een informele opstelling waar mensen kunnen bijpraten of informeel ideeën kunnen delen. De taartpuntvormige blokken kunnen worden gestapeld of verschoven, afhankelijk van de behoeften van de mensen die de ruimte gebruiken. Relatiefocus: Persoonlijk

Discretion Barrier by Gino Santaguida. The Discretion Barrier solves a problem common in many office environments—disruption by people talking on the phone. The simple design provides enough of a physical and acoustic barrier to offer privacy without isolation. The frame enables an additional layer of privacy with added functionality as a coatrack. Relationship Focus: Digitally Mediated

Discretion Barrier door Gino Santaguida
De Discretion Barrier lost een veelvoorkomend probleem op in veel kantooromgevingen - afleiding door mensen die een telefoongesprek voeren. Het eenvoudige ontwerp biedt een voldoende fysieke en akoestische barrière om privacy te bieden zonder geïsoleerd te worden. Het frame zorgt voor een extra privacylaag met extra functionaliteit als jassenrek. Relatiefocus: Digitale bemiddeling

Na het afronden van hun projecten werden de ontwerpen van de studenten beoordeeld door het team van Herman Miller, die het werk beoordeelden op vakmanschap en prestaties, esthetiek en implementatie van het concept en de relevantie van het project met betrekking tot het voorstel. Volgens Rucker was Bennetts ontwerp precies waar het panel op hoopte.

“Als we het hebben over het bouwen en verbeteren van relaties, dan mogen we niet vergeten hoe gevoelig en empathisch een ontwerp moet zijn - en het winnende ontwerp was geen uitzondering,” aldus Rucker. “Het delen van je persoonlijke technologie met iemand anders wordt vaak opgelost met software en weergavetechnologieën. We grijpen meestal terug op het geloof dat het versterken van de ervaring altijd idealer is dan de mogelijkheid om intiem te blijven. Op een bepaalde manier werkt de stoel als tegenwicht hierop.” 

Bennetts project werd samen met het werk van zeven opvolgers door Herman Miller geproduceerd en daarna tentoongesteld bij RIT en bij de International Contemporary Furniture Fair tijdens de Design Week in New York. “ICFF was de eerste keer waarop we onze voltooide ontwerpen te zien kregen,” aldus Bennett.  “Het was bijna surrealistisch - een unieke kans om een ontwerp met de wereld te delen.”

“Alex was een van de weinige studenten in de klas die de digitale relaties op een echt nieuwe en dappere manier benaderde. Zijn aanpak was nieuw omdat het de computer als een derde partij toevoegde aan een driehoeksconversatie tussen twee individuen op de werkplek. Zijn aanpak was dapper omdat hij de grootste uitdaging aanging van een bedrijf dat beroemd is om zijn stoelen.”

— Josh Owen, oprichter van Metaproject en professor en voorzitter van Industrial Design bij RIT

Invitation Chair by Alexander Bennett. The Invitation Chair shifts from a comfortable seat for one to a perch for two co-workers viewing a digital device. Relationship Focus: Digitally Mediated

Invitation Chair door Alexander Bennett
De Invitation Chair wisselt van een comfortabele eenpersoons-stoel naar een zitplek voor twee collega's om naar een digitaal apparaat te kijken. Relatiefocus: Digitale bemiddeling

“Cursussen zoals Metaproject zijn zowel waardevol als belangrijk voor ontwerpstudenten omdat ze een ervaringsdiepte bieden die nog niet in hun vroege carrière in het vakgebied kan worden nagebootst,” aldus Owen. “Om te worden behandeld als onafhankelijke ontwerpers terwijl we worden begeleid door de mentoren van de faculteit en de leiders uit de industrie is als een soort rondleiding door een ervaring die vele ontwerpers nooit zullen krijgen.”

Voor Bennett, die gedurende de zomer stage gaat lopen voor Microsoft, was deelnemen aan Metaproject de vervulling van een droom die hij al sinds zijn eerste jaar aan RIT had. Nog belangrijker is dat het door Metaproject mogelijk werd dat Bennett en zijn medestudenten een nieuwe benadering van design konden leren die door zowel Herman Miller als RIT’s Vignelli Center for Design Studies als heilig is verklaard. “Metaproject is niet echt gericht op een specifieke branche als meubels, auto’s of schoeisel,” aldus Bennett. “Het gaat er meer om iets te zoeken waarmee je in staat bent om echt interessante problemen op te lossen. Dat is precies was Herman Millers projectvoorstel was - een interessant probleem om op te lossen en mijn oplossing bleek toevallig een stoel te zijn.”