Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: /content/dam/hmicom/page_assets/research/white_papers/future_of_work/mh_wp_future_of_work.mp4

De toekomst van werk

Looking Forward

Drie verschuivingen om organisaties te helpen in de periode na de pandemie

Het nivellerende effect van een pandemie raakt elk aspect van het leven: thuis, op het werk, en alle plaatsen daartussen. Bij Herman Miller geloven wij dat probleemoplossend, mensgericht design inhoudt dat mensen, waar ze zich ook bevinden, ondersteundmoeten worden. Als organisaties erkennen dat werk overal kan plaatsvinden, wordt het doel manieren te vinden om mensen thuis, op kantoor en daarbuiten zo goed mogelijk te ondersteunen - met de wetenschap dat werknemers elke plek om verschillende redenen kunnen opzoeken.

De toekomst van werk

Toekomst van werk: Looking Forward

Van de implicaties van een hybride model tot hogere verwachtingen wat betreft de controle voor de gebruiker: bekijk hoe wij organisaties helpen om bij te blijven met de veranderende aard van werk.

Bekijk hoe onze VP Global Research and Insights een aantal strategische veranderingen doorneemt die vooruitdenkende organisaties doorvoeren om ervoor te zorgen dat hun werkplekken de veranderingen bij kunnen houden die de toekomst van werk gaan bepalen.

Omslagafbeelding van de PDF-download van de Future of Work: Looking Forward-rapport.

Deze content is ook beschikbaar als downloadbare PDF, zodat u het gemakkelijker onderweg kunt lezen en met collega's kunt delen.

Rapport downloaden

Om ons eerder onderzoek in de context te kunnen plaatsen van de huidige klantbehoeften, heeft ons Global Research and Insights team een half jaar lang zijn oor te luisteren gelegd bij meer dan 160 leidinggevenden in uiteenlopende industrietakken en bij vastgoed- en interieurontwerpbedrijven. Bijna elke organisatie waarmee we hebben gesproken, is bezig met het heroverwegen van de werkplekstrategie ter voorbereiding op de post-pandemische toekomst.

Vanuit ons perspectief is het interessant dat men overal zo openstaat voor verandering. Wij hebben drie van de belangrijkste verschuivingen geïdentificeerd die werkomgevingen waar dan ook moeten doorvoeren om relevant te blijven. Als u de volgende stap wilt zetten, staan wij klaar om u te helpen uw werkplekstrategie in te vullen met producten, opstellingen en programma's om uw mensen te helpen hun beste werk te leveren - waar ze dat ook willen doen.

Collage-afbeelding bestaande uit 3 afbeeldingen op een witte achtergrond. De afbeelding linksboven is van een man die in een grafiet Setu-stoel op een werkplek zit met een groene Plex-stoel op de achtergrond. De afbeelding linksonder toont mensen die elkaar ontmoeten aan een rechthoekige vergadertafel op zithoogte met een rechtopstaande vrouw, die tekent op een whiteboard. De afbeelding rechts is een futuristische, felgekleurde illustratie die de werkruimte voorstelt.

SHIFT 01

Van gedwongen acceptatie tot strategisch voordeel

Hoe een hybride strategie inclusiviteit en rechtvaardige ervaringen bevordert

De COVID-19 pandemie heeft trends versneld die al jaren langzaam op de werkplek in gang waren gezet. De belangrijkste daarvan met het oog op de toekomst is de realiteit dat verspreid werken een blijvertje is.

In de eerste weken van de pandemie hadden zowel organisaties als medewerkers moeite met de plotselinge verschuiving naar het werken op afstand. Maar een jaar na de eerste lockdowns zijn bedrijfsleiders enthousiaster over het idee dat hun mensen ook buiten het kantoor productief kunnen blijven - ten minste gedurende een deel van de week. Tot 70 procent van de organisaties heeft plannen om ten minste een deel van hun personeel te laten thuiswerken. 1  Onderzoek van de Harvard Business School bevestigt dit, waarin meer dan 81 procent van de kantoormedewerkers zegt dat ze zichzelf post-COVID niet vijf dagen per week naar het kantoor zien terugkeren. 2 

Er zijn verschillende benaderingen van verspreid werken ontstaan, van de "binaire strategie" (waarbij organisaties medewerkers ofwel als kantoormedewerkers ofwel als telewerkers beschouwen) tot de "remote-first strategie" (waarbij thuiswerken de primaire werkmethode voor elke medewerker wordt). De snelst groeiende benadering (en de benadering die volgens ons het potentieel heeft om de meeste organisaties in deze nieuwe realiteit te helpen gedijen) is een benadering waarbij de meeste medewerkers autonoom kunnen kiezen uit een brede waaier van opties, zowel binnen als buiten het kantoor, voor de plaats waar ze op een bepaalde dag willen werken.

Deze zogenaamde "hybride strategie" biedt organisaties de kans om op holistische wijze in te spelen op de behoeften van een zeer divers personeelsbestand met de focus op rechtvaardige ervaringen. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met de behoeften van teamleden op afstand, maar ook met die van hun collega's op kantoor. Een groot aantal factoren kan van invloed zijn op de productiviteit en betrokkenheid van een individuele medewerker; uiteenlopend van werkstijlen, de locatie van collega's en projectdeadlines tot de omstandigheden van het thuiskantoor, ouderschapsverantwoordelijkheden en fysieke/zintuiglijke behoeften. En deze factoren staan niet vast, ze kunnen van dag tot dag of van week tot week veranderen.

Deze zogenaamde "hybride strategie" biedt organisaties de kans om op holistische wijze in te spelen op de behoeften van een zeer divers personeelsbestand met de focus op rechtvaardige ervaringen.

Door medewerkers te laten kiezen op basis van hun dagelijkse taken en voorkeuren - met ondersteuning of ze nu naar kantoor komen of thuiswerken - kunnen organisaties het kantoor omvormen in een aantrekkelijke bestemming voor die sociale en culturele connecties die niet virtueel kunnen worden ingevuld.

Collage-afbeelding bestaande uit 3 afbeeldingen op een witte achtergrond. De afbeelding rechts is een futuristische, felgekleurde illustratie die de werkruimte voorstelt. De afbeelding rechtsboven toont een man die schrijft op een document dat is vastgemaakt aan een vastprikbaar oppervlak. De afbeelding linksonder toont mensen die elkaar ontmoeten aan een rechthoekige vergadertafel op zithoogte met een rechtopstaande vrouw, die tekent op een whiteboard.

SHIFT 02

Van aanzienlijke uitgave naar concurrentievoordeel

Heroriënteren van de kantoorruimte op drie activiteiten die elders niet worden ondersteund

Zelfs vóór de pandemie hadden kantoren al moeite om mensen en hun werk consequent te ondersteunen. Bij veel organisaties liep het fysieke kantoor wat achter: het was vaak generiek en te dicht op elkaar gepland, terwijl werken op afstand geen prioriteit kreeg. Als ze echter de keuze kregen, waren veel medewerkers al begonnen met het thuiswerken, coworking spaces, cafés of elders. Met het oog op de toekomst zien we een kans om het kantoor te heroriënteren, zodat werknemers zich er minder aan verankerd en er meer door gestimuleerd voelen, met faciliteiten die gericht zijn op het bieden van ervaringen die het isolement van de pandemie ons allemaal heeft ontnomen.

Met het oog op de toekomst zien we een kans om het kantoor te heroriënteren, zodat werknemers zich er minder aan verankerd en er meer door gestimuleerd voelen, met faciliteiten die gericht zijn op het bieden van ervaringen die het isolement van de pandemie ons allemaal heeft ontnomen.

Wat kunnen organisaties doen om hun ruimten aantrekkelijker te maken als on-demand bestemmingen voor medewerkers die nu overal kunnen werken? Uit gegevens van meer dan 19.000 gebruikers van Herman Millers WFH Ergonomic Assessment tool 3  en andere bronnen, hebben we drie kernervaringen geïdentificeerd die ideaal door het kantoor kunnen worden ondersteund. Bij Herman Miller richten we ons op het helpen van klanten om bestaande omgevingen te ontwikkelen met producten en opstellingen die specifiek zijn ontworpen met deze ervaringen in gedachten.

Drie kernervaringen die het best door het kantoor worden ondersteund

Mensen ontmoeten elkaar aan een ronde tafel op zithoogte naast een schoolbord. De afbeelding is geretoucheerd tot roze en heeft een oranje, transparante grafische overlay met een cirkel in het midden.

Socialiseren met collega's

Hoewel de meesten van ons het afgelopen jaar virtuele manieren hebben gebruikt om een mate van verbinding te onderhouden met onze naaste vrienden en familie, zijn onze "lossere verbindingen" grotendeels verloren gegaan. Deze buitenste kring van kennissen - of dat nu de conciërge van het gebouw is die iedereen bij voornaam kent, of die collega van een andere afdeling met wie je graag even een praatje maakt - is van vitaal belang voor de sociale gezondheid van een individu. 4  Het opbouwen van deze relaties is dan ook van cruciaal belang voor het creëren en in stand houden van een cultuur - en om mensen een gevoel te helpen geven van ertoe doen en erbij horen. Door ruimten aan te bieden die mensen aanmoedigen om te communiceren met hun uitgebreide netwerken, kan uw kantoor helpen deze verbindingen te herstellen.

Mensen ontmoeten elkaar aan een rechthoekige vergadertafel op zithoogte met een rechtopstaande vrouw, die tekent op een whiteboard. De afbeelding is geretoucheerd tot roze en heeft een oranje, transparante grafische overlay met een cirkel in het midden.

Samenwerking in teamverband

In het gangbare model van werkplekontwerp zijn individuele werkstations "eigendom van" of toegewezen, en worden groepsruimten gedeeld. Maar organisaties die spontaan socialiseren en samenwerking willen stimuleren, moeten dit omzetten naar een buurtmodel. In dit model is teamruimte eigendom terwijl individuele ruimten daarbinnen worden gedeeld. Wanneer werkplekken op deze manier functioneren, bieden ze meer ruimte voor samenwerking op de langere termijn terwijl ze ook mogelijkheden creëren voor spontane gesprekken die niet via videoconferenties kunnen worden ingepland.

Een vrouw zit in een grijze Hay About A Chair in een groene OE1 Hoek, met een grijze OE1 Beweeglijke wand met volle planken op de voorgrond. De afbeelding is geretoucheerd tot roze en heeft een gele, transparante grafische overlay met een cirkel in het midden.

Individuele focus

Het afgelopen jaar heeft op veel manieren huishoudens onder druk gezet, met logeerkamers die dienst deden als klaslokalen, gyms, kantoren, of dat allemaal tegelijk. En voor degenen onder ons die geen kamer over hebben, heeft de realiteit van kinderen, huisgenoten of uitgebreide familie het moeilijk gemaakt om zelfs maar een hoekje te vinden om in te werken - laat staan dat ze zich konden concentreren. Voor deze mensen kan een terugkeer naar het fysieke kantoor een uitweg bieden om zich te concentreren en gefocust te werken, met de geschikte ruimtelijke inrichting.

Collage-afbeelding bestaande uit 3 afbeeldingen op een witte achtergrond. De bovenste, linker afbeelding is van een man die in een blauwe Public Office Landscape Social Chair zit. De afbeelding linksonder is van een grijze OE1 Beweeglijke Wand en OE1 Samenhoktafel die wordt verplaatst door een man met grijze en groene Lino-stoelen op de voorgrond, met zwarte OE1 Stamtafel op de achtergrond. De afbeelding rechts is een futuristische, felgekleurde illustratie die de werkruimte voorstelt.

SHIFT 03

Van werkvloerflexibiliteit tot aanpasbaarheid voor de gebruiker

Terugkerende kantoorwerkers hebben nieuwe verwachtingen voor wat betreft de mate van controle voor de gebruiker over de werkplek

Technologie bepaalt al tientallen jaren nieuwe vormen van werken, maar er was een virus voor nodig om het kantoorlandschap van de ene dag op de andere te veranderen. In de eerste maanden van de pandemie richtten veel organisaties zich op het aanpassen van hun ruimten om een veiligere werkomgeving te creëren en de verspreiding van COVID-19 te beperken. De aandacht van organisaties is nu echter breder en richt zich op het welzijn van medewerkers. Naar ons idee moet deze verschuiving om effectief te zijn de nadruk leggen op aanpassingsvermogen in een diepere zin.

In het verleden werd een werkplekopstelling als "flexibel" beschouwd als deze door een facilitair of onderhoudsteam kon worden aangepast voor ander gebruik. Nu organisaties echter hun strategieën voor de terugkeer naar het werken op kantoor plannen, moeten de mensen die er werken zelf hun ruimten kunnen aanpassen.

Veranderingen zijn altijd te verwachten wanneer een werkplek van het opbouwen naar de ingebruikname gaat. Dat gezegd hebbende, is het voor organisaties nog nooit zo moeilijk geweest om voor dat soort veranderingen te plannen als nu, nu medewerkers terugkeren na deze langdurige ervaring met thuiswerken. Wij zijn van mening dat het verschuiven van investeringen naar meubilair en hulpmiddelen die binnen bestaande werkomgevingen passen, de ruimte kunnen optimaliseren om veranderingen mogelijk te maken. Dit soort aanpasbare oplossingen voldoen aan toenemende verwachtingen wat betreft autonomie, keuze en controle voor de gebruiker.

Belangrijke inzichten

Futuristische, felgekleurde afbeelding die de werkruimte weergeeft binnen een crèmekleurige cirkel met 01 in grote zwarte letters in de rechter benedenhoek.

Kijk naar een hybride benadering van de werkplekstrategie

Als werknemers weer terug op kantoor komen, zullen velen gebruik willen blijven maken van de vrijheid om in ieder geval parttime thuis te werken. Ondersteuning voor die keuze moet een belangrijk onderdeel zijn van elke vooruitstrevende werkplekstrategie. Organisaties die verspreid werken omarmen op een manier die in overeenstemming is met hun cultuur, zullen hun medewerkers uiteindelijk een robuuste set keuzes bieden om positieve, gezonde werkervaringen te creëren. Bedrijven kunnen er baat bij hebben om hun mensen een gevoel van autonomie te geven, aangezien een rechtvaardige en inclusieve ervaring essentieel is voor het benutten van de productiviteit van een divers personeelsbestand.

Futuristische, felgekleurde afbeelding die de werkruimte weergeeft binnen een crèmekleurige cirkel met 02 in grote zwarte letters in de rechter benedenhoek.

Omarm de unieke rol van het kantoor

In dit nieuwe tijdperk van autonomie moet het kantoor zijn waarde voor medewerkers bewijzen. Om dit te doen, moet het kantoorontwerp zich richten op die functies die niet met succes zijn ondersteund tijdens dit uitgebreide thuiswerkenexperiment: het creëren en onderhouden van een sociale cultuur, het ondersteunen van teamactiviteiten van langere duur en het bieden van ruimten voor gefocust werken. Uiteindelijk zullen deze veranderingen het kantoor aantrekkelijker en inclusiever maken.

Futuristische, felgekleurde afbeelding die de werkruimte weergeeft binnen een crèmekleurige cirkel met 03 in grote zwarte letters in de rechter benedenhoek.

Geef mensen de middelen om ruimten opnieuw vorm te geven

Om een relevant onderdeel te blijven van de post-pandemische werkervaring, moet het kantoor niet alleen flexibiliteit maar echte aanpasbaarheid bieden. Het onderscheid is subtiel maar belangrijk. Als ruimten flexibel zijn, kunnen ze door een facilitair team worden aangepast om een scala aan activiteiten te ondersteunen. Als ze aanpasbaar zijn, bieden ze een niveau van individuele controle en nodigen ze de mensen die een ruimte gebruiken uit om deze aan te passen aan hun behoeften op dat moment.

Blijf op de hoogte van de veranderingen

Bezoek onze hub Toekomst van werk voor meer inzichten in de dynamiek die het werk vandaag de dag bepaalt.

Verken de hub

Neem contact op met een expert

Wij houden u op de hoogte van de kwesties die de toekomst van werk bepalen om uw organisatie te helpen bij te blijven.

* Please fill in the required fields:

Please fill in the required fields:

   

  Met het aanleveren van mijn e-mailadres geef ik aan dat ik akkoord ga met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Herman Miller. 

  Privacybeleid

  Gebruiksvoorwaarden

   

  Dank u wel!

  We hebben uw informatie met succes ontvangen. Je zou snel van ons moeten horen. 

  Er is iets fout gelopen.

  Vernieuw de pagina en verzend uw informatie opnieuw.

  Opmerkingen
  1. https://www.cnn.com/2021/03/09/success/remote-work-covid-pandemic-one-year-later/index.html

  2. https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/03/survey-reveals-what-worked-about-online-work/

  3. https://wfh.hermanmiller.com/

  4. https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/01/pandemic-goodbye-casual-friends/617839/